Vill du bli konsult hos Modul Sthlm?

Modul Sthlm söker ständigt efter de bästa konsulterna i branschen – både seniorer och juniorer. Vi söker långa samarbeten och tror därför att ditt företagande är planerat och frivilligt och inte en sysselsättning mellan två anställningar. Eftersom vi har täta kontakter med våra kunder bör du dessutom bo i närheten av Stockholm. Är du delägare till ett mindre företag med några få partners är det inget hinder för samarbete – men vi representerar bara individer – inte företag.

Vi tror att du är specialist på ditt område och har egna uppdrag men kapacitet att åta dig nya. Stämmer beskrivningen på dig? Då ska du anmäla ditt intresse genom att registrera dig i FrilansModulen. När vi får in nya uppdrag söker vi i första hand efter konsulter som registrerat sig i FrilansModulen. Vi matchar uppdrag mot kompetensprofiler och träffar vi rätt kontaktar vi dig för en intervju.

Registrera dig i JobbModulen

 

Comments are closed.