Allmänna villkor

Allmänna villkor för registrering i JobbModulen, vår kandidatpool

Modul Sthlm är ansvarig för den personliga information du lämnar i JobbModulen. När du registrerar dig i vår kandidatpool accepterar du att vi registrerar och sparar alla de personuppgifter du anger i ansökan. Vi kan dela din ansökan med våra anställda som är inblandade i rekrytering och tredje part som hjälper oss i rekryteringsprocessen, inklusive rekryteringsföretag, leverantörer av tester etc.

Dina uppgifter kommer att användas i vår rekryteringsprocess i framtiden och kvarligger tills du ber oss ta bort din post via mejl till: info( at)modulsthlm.se.

Genom att registrera dina personuppgifter hos oss har du:

  1. läst, förstått och accepterat ovanstående policy
  2. godkänt att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och sanna efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din registrering avslås
  3. ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen