Omsättningsstöd till dig som driver enskild firma

Av | 2020-11-15

Du som driver enskild firma kan söka stöd för intäkter som du förlorat pga coronapandemin.

• Vem kan söka?
Du som driver ditt företag som enskild firma och som har fått minskad omsättning till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet. Villkor för att få söka är:

– att du haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019
– att du som enskilda näringsidkare gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning.

• Stödperioder
Regeringen har beslutat att omsättningsstödet förlängs till enskilda näringsidkare för perioden mars-juni samt juli till september 2021. Det går ännu inte att söka stöd för perioderna men följ information som ges på Länsstyrelsens hemsida.

• Ansökan
Du ansöker via Boverkets e-tjänst.