Happy Street – World Expo Shanghai

Av | 2010-05-06


Från maj till oktober räknar man med att cirka 70 miljoner besökare ska komma till världsutställningen i Shanghai. Fyrtio länder (bl.a. Sverige) har byggt egna paviljonger och ytterligare ett 30-tal byggnader visar det som för närvarande är ”State of the art” inom arkitektur. En av de mer spektakulära projekten är den holländska paviljongen som är ritad av arkitekten John Körmeling. Byggprojektet kallas ”Happy Street” och är en tolkning av utställningens övergripande tema – “Better City Better Life”. Den består av en 400 meter lång trottoarslinga i form av siffran åtta som hålls ihop av 26 små hus. Tanken med det organiska kvarteret är att skapa en hållbar och levande miljö genom att kvarteret rymmer en fabrik, ett kontor, biograf, fotbollsplan, bondgård samt ängar med får och kor. Bilder från Designws.