BtB vs. BtC om Sociala medier

Av | 2010-08-24

Kanske lever du i tron att BtB-företag ligger efter när det gäller närvaron på sociala medier. Den Londonbaserade reklambyrån Ernest har klippt ihop en video med (relativt) färsk statistik som ger en annan bild. Den är 3,48 minuter lång och har du inte tid att se den får du en kort sammanfattning här:

• 81% av alla BtB-företag är närvarande på sociala medier jämfört med 67% för BtC-företag.

• 75% av alla BtB-företag är närvarande på Twitter jämfört med 49% för BtC -företag.

• 93% av kunderna anser att alla företag ska ha närvaro på sociala medier

• 93% av alla BtB-kunder använder en sökmotor, t.ex. Google, för att starta inköpsprocessen

• 9 av 10 marknadschefer tycker det är oklokt att inte vara närvarande på sociala medier, men ändå saknar 69% en strategi för social medier.

• 49% av alla BtB-företag mäter inte avkastningen på företagets marknadsinvesteringar

• 89% av alla journalister läser bloggar när de gör research och 96% besöker företags hemsidor.